top of page

PALVELUT

Toimimme tilaajan edunvalvojana joustavasti ja järkevästi. Hankkeen alussa tehdyt oikeat ratkaisut vaikuttavat aina oleellisesti lopputulokseen. Rakentamisen alettua lopputuloksiin ja kustannuksiin vaikuttaminen on hankalaa.

 

Hyvät suunnitelmat ja pitävät aikataulut ovat tärkeitä jokaisessa projektissa, eivätkä jätä työmaalle arvuutteluvaraa.  

RAKENNUTTAMINEN

​​

IPO Engineering asettaa rakennushankkeelle täsmälliset tavoitteet aikatauluineen ja budjetteineen.

 

Kilpailutamme halutessasi suunnittelijat ja laadimme sopimukset sekä kiinnitämme erityishuomiota ratkaisujen taloudellisuuteen ja toimivuuteen.

PROJEKTIN JOHTO

​​

IPO Engineering  johtaa kokonaisvaltaisesti rakennushanketta sekä valvoo ja koordinoi hankkeen eri osapuolten tehtäviä.

 

Projektinjohtaja toimii rakennuttajan edustajana. Toimenkuva määritellään ennen projektin alkua.


 

VALVONTA

​​

IPO Engineering valvoo tilaajan puolesta, että projekti pysyy aikataulussa ja täyttää laatuvaatimukset sekä  viranomaisten ohjeet.

bottom of page